top of page

De fire hanhunde-typer og vejledning om kastration

Opdateret: 13. sep. 2020

Kære hundeejer

Før du læser denne artikel - og enhver anden artikel om hunde-psykologi for den sags skyld - så skal du være opmærksom på, at psykologifaget ikke er nogen eksakt videnskab. Du vil derfor i næsten alle tilfælde kunne finde artikler og andre fagpersoner, der i større eller mindre grad, siger noget andet eller modsat end det du kan læse her på hjemmesiden. Alle artikler og råd du kan finde her, er blevet til på baggrund af de konkrete erfaringer jeg og mine hundeluftere har gjort os gennem vores arbejde med den store hundelflok i min unikke Hundebørnehave. Vi har tilsammen over 20.000 timers konkret erfaring med hundredevis af forskellige hunde af alle racer og aldre og jeg håber, at du qua vores uovertrufne praktiske erfaringsgrundlag i Hundebørnehaven samt vores ulastelige track-record, du kan læse om på forskellige uafhængige og troværdige anmeldelses-sider (Google, Trustpilot og Facebook), vil vælge at tillægge vores holdninger og meninger inden for hunde-psykologien den værdi, som jeg synes at de fortjener.


Venlige vovse-hilsner

Magnus Hinge (ejer og pack-leader i Hellerup Dog Walk siden 2014)ARTIKEL

I denne artikel kan du læse om fire forskellige hanhunde-typer og få vejledning om kastration generelt og specifikt i forhold til hver af de enkelte hanhunde-typer. Vær opmærksom på, at artiklen på ingen måde er udtømmende i forhold til de overvejelser du som hundeejer bør gøre dig, før du kastrerer din hanhund. Du bør altid søge professionel hjælp fra en kvalificeret adfærdsvejleder, samt hos en dyrlæge, før du træffer valget om hvorvidt du vil kastrere din hanhund.

NORMAL, NATURLIG OG FORVENTELIG HANHUNDEADFÆRD FRA EN UKASTRERET HANHUND:

1. Tisse territorie af ofte/hele tiden – på tur, i haven, men også indendørs, når I er på besøg hos venner, eller når hunden bliver passet i et fremmed hjem – enkelte markerer tilmed i eget hjem.

2. Tage initiativ til slåskampe/magtkampe med andre ukastrerede hanhunde, eller tage imod sådanne invitationer.

3. Udsendelse af mandligt kønshormon (duft) og på den måde uforvarende risikere at tiltrække sig negativ opmærksomhed fra fremmede ukastrerede dominerende og måske aggressive hanhunde, hvilket kan resultere i et tilsyneladende umotiveret angreb på din hund, når I færdes ude.

4. Forsøge at pare sig med: hunhunde i løbetid, hunhunde uden for løbetid, hanhunde, puder, små mennesker (børn) bamser, ben, osv.

MIN GENERELLE ANBEFALING I FORHOLD TIL KASTRATION

I USA er det forbudt at tage ukastrerede hanhund med i de fleste (hvis ikke alle) offentlige hundeparker. Som hundelufter i Hellerup Dog Walk har jeg siden 2014 arbejdet dagligt med hunde i flok og der er min holdning og anbefaling, at man laver lignende regler i Danmark.

Herved siger jeg IKKE, at alle ukastrerede hanhunde er et problem og udgør en ekstra fare i hundeparkerne, MEN jeg siger helt bestemt, at ukastrerede hanhunde GENERELT og I GENNEMSNIT har en signifikant større risiko for at bide en anden hund og derved skulle aflives jævnfør hundeloven og jeg siger helt bestemt, at ukastrerede hanhunde GENERELT og I GENNEMSNIT lever et mere stressfuldt liv med frustrationer, uro og uopfyldte behov.

Derfor er det min GENERELLE anbefaling, at man kastrerer sin hanhund, når den bliver kønsmoden i 6-12 måneders alderen, med mindre man har planer om, at han skal bruges til avl.


I det følgende vil jeg uddybe og kvalificere mine generelle anbefalinger om kastration af hanhunde og jeg har delt mine anbefalinger op i fire afsnit, fordi jeg har erfaret, at der findes fire forskellige grundtyper af hanhunde. Mange hunde er dog ikke udelukkende den ene type, men rummer personlighedstræk fra flere af hanhunde-typerne.

DE FIRE FORSKELLIGE HANHUNDE-TYPER:

Legedrengen: Ca. 20 procent af ukastrerede hanhunde producere så lidt testosteron, at de aldrig rigtig begynder at udvise naturlig hanhundeadfærd, som øverst i artiklen. Dem kalder jeg for legedrengene. En legedreng er udadvendt og venlig over for alle hunde den møder. Det skal være sjovt og hyggeligt – ellers gider den ikke være med. Han kommer stort set aldrig aldrig i skænderier med andre hanhunde og kan lege og hygge med selv de mest dominante hanhunde, da de ikke opfatter legedrengen som en konkurrent.


Skal du kastrere din "Legedreng"? For en legedreng er en kastration praktisk talt unødvendig, men dog ikke skadelig. Kastrationen vil ganske enkelt ikke have nogen mærkba